لینوکس

Ubuntu 22.04.1 + LTS (Jammy Jellyfish) سیستم عامل لینوکس اوبونتو

Ubuntu 22.04.1 + LTS (Jammy Jellyfish) سیستم عامل لینوکس اوبونتو

Ubuntu Ubuntu یکی از توزیع‌های لینوکس است که بر اساس دبیان پایه‌گذاری شده ‌است اما در چندین مورد با دبیان تفاوت دارد. نام اوبونتو از یکی از مفاهیم افریقای جنوبی به معنی «انسانیت نسبت به دیگران» (Humanity Towards Others) گرفته شده‌است. یکی از نکات مورد...